One Comment

  1. Dă o carte dă ce nu tă apuki?! ..că poa` tă atacă șî asta în veață!

Leave a Reply

Required fields are marked *.